Urval av tjäns­ter som utförs för Brfer

Här kan ni läsa lite av de van­li­ga­re tjäns­ter­na som vi utför för bostadsrättsföreningar

k

Trapp­husmål­ning

Trapp­hu­set och Entrén är husets mitt­punkt, även kallat husets hjärta. Oav­sett om fas­tig­he­ten är ett hyres­hus, bostads­rätts­hus eller före­tags­bygg­nad – det första husets besö­ka­re möts av är entrén och trapphuset.

Vi erbju­der våra kunder kom­plet­ta hel­hets­lös­ning­ar inom måleri.

1

Föns­ter­re­no­ve­ring

Föns­ter­re­no­ve­ring är något som alla borde se över med sitt fas­tig­het. De kan spara mycket energi och se till så det blir mysi­ga­re i hemmet. Behö­ver ni hjälp med föns­ter­re­no­ve­ring så hjäl­per vi er. Kon­tak­ta oss så tar vi fram en offert till er på vad de skulle kosta.

V

Fasa­d­re­no­ve­ring

Är er fas­tig­het i behov av reno­ve­ring så hjäl­per vi er gärna. Vi har utfört mass­vis med reno­ve­ringav av fas­tig­he­ter och hoppas att vi kan få chan­sen att även göra er nöjda.

N

Invän­dig och utvän­dig målning

Behov av mål­ning inne eller ute så hjäl­per vi er med detta. Kanske ni behö­ver måla om ett rum eller kanske måla om hela lägen­he­ter? Vi ser till så ni får det som ni vill ha det. Väl­kom­na att kon­tak­ta oss.

Gemom att erbju­da de bästa lösningarna.

Löser vi de svå­ra­te utma­ning­ar­na

Vi har alla de rätta verk­ty­gen, så Låt oss hjälpa er

Slut­för­da projekt

Nöjda kunder

Pågåen­de projekt

Tömda burkar färg

Varför oss?

Pålit­li­ga och ser till att allt blir regel­rätt utfört

Vi är med­lem­mar i Både Måle­ri­fö­re­ta­gen och har kol­lek­tivav­tal med Målar­na. Vi tar detta seri­öst och är inget av de bluff före­ta­gen som finns där ute. Vill ni ha refe­ren­ser på gamla utför­da arbe­ten så kan ni få en lista som ni kan kon­tak­ta om detta.

Alltid minst 2 års garanti

Vi ser till så alla arbe­ten vi utför alltid har minst 2 års garan­ti. Vi kommer med­de­la om något inte går att utföra fack­man­na­mäs­sigt och kommer inte ta på oss den typen av arbete. 

Låt oss hjälpa er med era fastigheter

Skriv till oss!

Vi är bara en kon­takt bort och när man frågar om en offert av oss så kostar det ingen­ting. Vi bokar möte eller ber er om infor­ma­tion om vad som ska målas. 

Inga jobb är för små eller för stora 

 

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner