Reno­ve­rar käl­lar­föns­ter åt Be Group i Malmö

Reno­ve­rar käl­lar­föns­ter åt Be Group i Malmö

Vi är nu och reno­ve­rar käl­lar­föns­ter åt Be Group Här kan ni se lite bilder på de pågåen­de arbe­tet. Be Group är ett ledan­de ståls­er­vice före­tag som leve­re­rar hög kva­li­té av mate­ri­al till er före­tag där ute. Väl­kom­na att kon­tak­ta dem om ni är i...
Uterum får tak

Uterum får tak

Uterum får tak Visst är det kul när man ser pro­jek­ten ta form. Uterum får taket som pla­ne­rat och allt arbete börjar visa sig. Här kan ni se lite bilder på hur ute­rum­met ser ut när taket tittar fram. Fler bilder kommer.     Kanske ni oxå har ett...
Reno­ve­ring av lägen­het i Malmö

Reno­ve­ring av lägen­het i Malmö

Total­re­no­ve­ring lägen­het Malmö Alltid spän­nan­de med nya pro­jekt! Här kan ni se lite bilder på en pågåen­de reno­ve­ring av lägen­het inne i Malmö. Vi målar och spack­lar alla väggar. Byter ut köket och bad­ru­met. Total­re­no­ve­ring lägen­het Malmö Mer...
Till­bygg­nad uterum påbörjad

Till­bygg­nad uterum påbörjad

Nu har vi börjat bygga uterum till en villa i malmö. Gräver ut grun­den ända ned till frost­fritt djup. Frost­fritt djup vari­e­rar med var i landet du bor, hör med bygg­nads­nämn­den hos din kommun om vad som gäller för ert område. Att tänka på efter man börjar...