Råd inför en kom­man­de fönsterrenovering

Råd inför en kom­man­de fönsterrenovering

Slitna föns­ter? Kanske dax att byta ut dem? Tänk igenom vad som är vik­ti­gast för er Beslu­tet att köpa nya föns­ter bör inte göras utan bra pla­ne­ring och under­sök­ning. Det är trots allt en inve­ste­ring som de flesta män­ni­skor bara vill göra en gång...