Graco 595 Pc pro

Gå gärna in och läs mer om denna maskin

Part­ner Måleri inve­ste­rar i en ny färgspru­ta. Är ni i behov av sprut­mål­ning så är ni väl­kom­na att kon­tak­ta oss.

 

GRACO ST MAX II 595 PC PRO

595 St Max II är för­sedd med Endu­ran­ce pumpen som är lätt att ta isär samt den “smarta” tryck­kon­trol­len som omgå­en­de “lär sig” vid vilket tryck man spru­tar så att pul­sa­tio­ner­na helt ute­blir. Som alla spru­tor i ST Max-serien har den inte­gre­rat fil­ter­hus vilket gör det lätt att byta filter. För medel­sto­ra mål­nings­jobb och under­håll­nings-mål­ning. Spru­tar de flesta färger inom bygg­nads­må­le­ri oför­tun­nat. Lack, akry­lat, latex etc.

Leve­re­ras kom­plett med 15 m. slang, Contractor‑E Ftx pistol, RAC X 517 mun­styc­ke samt mun­styck­hål­la­re.

Vill ni läsa mer om maski­nen så gå gärna in här. Klicka

%d bloggare gillar detta: