Kon­tak­ta oss

Vi Finns på Soci­a­la Medier

Följ oss på:

Kon­takt­upp­gif­ter

Ystad­vä­gen 22

(Ugg­lan­hu­set nära mobilia)

214 30 Malmö, Sverige

E: info@partnermaleri.se

T: 040–615 35 00

Post Adress

Part­ner Måleri i Skåne AB

Ystad­vä­gen 22

214 30 Malmö, Sverige

Simon Winge

Simon Winge

Marknadschef/Säljare

Säl­ja­re, Mark­nads­chef och Kalkylator

Tel:

Vill ni läsa mer om våra måle­ritjäns­ter så gå gärna in på bästa måle­ri­fir­man i malmös fram­si­da eller läs om våra reno­ve­rings­tjäns­ter

Snabb fråga? Vi svarar inom 24h

Är det dags att måla eller tape­te­ra om ? 

Eller kanske reno­ve­ra om ert badrum/kök?

Sugen på att få reda på vad det skulle kosta?

 Hör av dig till oss med namn, E‑post och en kort beskrivi­ning av vad du vill ha utfört direkt här i for­mu­lä­ret så åter­kom­mer vi inom kort med en seriös och själv­klart gratis offert.

 Tänk också på att med ROT-avdra­get behö­ver det inte alls bli dyrt att få ditt projekt

Så fint det kan bli ?

 

Ps, du vet väl att vi är med­lem­mar i Måle­ri­fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge? Det är en extra trygg­het för både dig och oss. 

 

Läs mer om måle­ri­fö­re­ta­gen och deras “nöjd-kund-garan­ti” här

Kon­tak­ta oss för kost­nads­fri offert.

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner