lägen­hets­re­no­ve­ring Malmö

Söker ni lägen­hets­re­no­ve­ring Malmö? Då har ni kommit rätt.

Behov av reno­ve­ring? Boka möte

Olika upp­drag vi gör

Köks­re­no­ve­ring & badrumsrenovering

Ser till så att ni får köket eller bad­rum­met som ni dröm om. Använ­der alltid cer­ti­fi­e­ra­de vvs instal­la­tö­rer till att koppla vatten och ser alltid till att cer­ti­fi­e­ra­de elin­stal­la­tö­rer kopp­lar elen. Allt för er säkerhet.

Tapet­se­ring eller målning

Med våra utbil­da­de målare kan vi se till så ni kommer trivas i ert nyre­no­ve­ra­de hem. Vi ser alltid till så våra kunder är nöjda med våra arbe­ten och lämnar aldrig ett pro­jekt där kunden inte är nöjd.

Byta golv eller slipa golv

Vi ser till så att ni får ett snyggt golv som ni kommer vara nöjda med. Kanske gran­nen oxå vill reno­ve­ra golvet efter ni visat upp det till hen?

Våra tidi­ga­re Arbe­ten

Lite refe­ren­ser från tidi­ga­re arbeten 

Renovera Lägenhet Malmö
Lägenhetsrenovering Malmö

Är det dags att måla eller tape­te­ra om ?

Söker ni Lägen­hets­re­no­ve­ring Malmö? 

Eller kanske reno­ve­ra om ert badrum/kök?

Sugen på att få reda på vad det skulle kosta?

 Hör av dig till oss med namn, E‑post och en kort beskrivi­ning av vad du vill ha utfört direkt här i for­mu­lä­ret så åter­kom­mer vi inom kort med en seriös och själv­klart gratis offert.

 Tänk också på att med ROT-avdra­get behö­ver det inte alls bli dyrt att få ditt pro­jekt . Lägen­hets­re­no­ve­ring Malmö

Så fint det kan bli ?

 

Ps, du vet väl att vi är med­lem­mar i Måle­ri­fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge? Det är en extra trygg­het för både dig och oss. 

 

Läs mer om måle­ri­fö­re­ta­gen och deras “nöjd-kund-garan­ti” här

Kon­tak­ta oss för kost­nads­fri offert.

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner