Målare Lomma

Letar ni efter Målare Lomma? Då har ni kommit rätt

Våra offer­ter är själv­klart gratis och inte bin­dan­de. 

Varför oss för er reno­ve­ring i Lomma?

Pålit­li­ga och ser till att allt blir regel­rätt utfört

Vi är med­lem­mar i Både Måle­ri­fö­re­ta­gen och har kol­lek­tivav­tal med Målar­na. Vi har stor yrkes­stålt­het och vi vill att ni ska vara nöjda med arbe­tet vi utför för er. 

Alltid 2 års garan­ti

Vi ser till så alla arbe­ten vi utför alltid har 2 års garan­ti. Vi kommer med­de­la om något inte går att utföra fack­man­na­mäs­sigt och kommer inte ta på oss den typen av arbete. 

Fort­fa­ran­de inte över­ty­gad? Här är ännu en anled­ning

Just nu 10% rabatt på reno­ve­ring­ar

Vi har just nu 10% rabatt på alla våra reno­ve­rings­tjäns­ter så det är bara att passa på.

Gjorda Jobb

Lite bilder på gjorda jobb. 

Målare Lomma.

Om ni gillar vad ni ser så kon­tak­ta oss gärna så hjäl­per vi er med. 

Målare Lomma
Fönsterrenovering Lund
Fasadrenovering Lund

Letar ni någon annan typ av reno­ve­ring så gå in på våra tjäns­ter och läs. Är det i något annat område ni behö­ver reno­ve­ra så gå in på sidan våra områ­den för att lära mer om var vi brukar reno­ve­ra. Målare Lomma

Var är det ni behö­ver hjälp med?

Var är det ni behö­ver hjälp med?

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sve­ri­ge

Sam­mar­bets­part­ner