nyheter

Här kan ni läsa lite nyheter

Lång histo­riA kort

Total­re­no­ve­ring av lägen­het i Malmö

Total­re­no­ve­ring av lägen­het i Malmö

Total­re­no­ve­ring av lägen­het i Malmö Här kan ni följa en total­re­no­ve­ring av en lägen­het i Malmö. Vi har tagit på oss att total­re­no­ve­ra en lägen­het åt ett par inne i Malmö. Och här kan ni följa hur det går. Vi reno­ve­rar kök, badrum och 3 rum. Reno­ve­ring­en för­vän­tas vara…

läs mer
Reno­ve­rar käl­lar­föns­ter åt Be Group i Malmö

Reno­ve­rar käl­lar­föns­ter åt Be Group i Malmö

Vi är nu och reno­ve­rar käl­lar­föns­ter åt Be Group Här kan ni se lite bilder på de pågåen­de arbe­tet. Be Group är ett ledan­de ståls­er­vice före­tag som leve­re­rar hög kva­li­té av mate­ri­al till er före­tag där ute. Väl­kom­na att kon­tak­ta dem om ni är i behov av stål av olika…

läs mer
Inve­ste­rar i ny färspru­ta GRACO ST MAX II 595 PC PRO

Inve­ste­rar i ny färspru­ta GRACO ST MAX II 595 PC PRO

Graco 595 Pc pro Gå gärna in och läs mer om denna maskin Part­ner Måleri inve­ste­rar i en ny färgspru­ta. Är ni i behov av sprut­mål­ning så är ni väl­kom­na att kon­tak­ta oss.   GRACO ST MAX II 595 PC PRO 595 St Max II är för­sedd med Endu­ran­ce pumpen som är lätt att ta…

läs mer
Uterum får tak

Uterum får tak

Uterum får takVisst är det kul när man ser pro­jek­ten ta form. Uterum får taket som pla­ne­rat och allt arbete börjar visa sig. Här kan ni se lite bilder på hur ute­rum­met ser ut när taket tittar fram. Fler bilder kommer.    Kanske ni oxå har ett pro­jekt ni vill…

läs mer
Reno­ve­ring av lägen­het i Malmö

Reno­ve­ring av lägen­het i Malmö

Total­re­no­ve­ring lägen­het Malmö Alltid spän­nan­de med nya pro­jekt! Här kan ni se lite bilder på en pågåen­de reno­ve­ring av lägen­het inne i Malmö. Vi målar och spack­lar alla väggar. Byter ut köket och bad­ru­met. Total­re­no­ve­ring lägen­het Malmö Mer bilder kommer inom kort.…

läs mer
Till­bygg­nad uterum påbörjad

Till­bygg­nad uterum påbörjad

Nu har vi börjat bygga uterum till en villa i malmö. Gräver ut grun­den ända ned till frost­fritt djup. Frost­fritt djup vari­e­rar med var i landet du bor, hör med bygg­nads­nämn­den hos din kommun om vad som gäller för ert område. Att tänka på efter man börjar göra…

läs mer
Vik­tigt att tänka på när man ska reno­ve­ra köket

Vik­tigt att tänka på när man ska reno­ve­ra köket

Vik­ti­ga saker att tänka på när man fun­de­rar på att måla om kök­s­luc­kor­na När du tittar runt i ditt kök kanske du inser att du är trött på de gamla skåpen som har stir­rat på dig i flera år. Skulle det inte vara trev­ligt att måla om dem med lite färg? Färgen täcker många…

läs mer
Föns­ter­re­no­ve­ring i Lund

Föns­ter­re­no­ve­ring i Lund

Pågåen­de föns­ter­re­no­ve­ring i Lund. Här hjäl­per vi en annan måle­ri­fir­ma med ett större upp­drag. Vill ni läsa mer om våra föns­ter­re­no­ve­rings­tjäns­ter så gå in på våra föns­ter­re­no­ve­rings tjänster

läs mer
Råd inför en kom­man­de fönsterrenovering

Råd inför en kom­man­de fönsterrenovering

Slitna föns­ter? Kanske dax att byta ut dem?Tänk igenom vad som är vik­ti­gast för erBe­slu­tet att köpa nya föns­ter bör inte göras utan bra pla­ne­ring och under­sök­ning. Det är trots allt en inve­ste­ring som de flesta män­ni­skor bara vill göra en gång under sin livs­tid, så…

läs mer

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner