Läs eller lämna omdöme

Bra Måleri Malmö

Väl­kom­na till vår omdö­mes sida. 

Här kan ni läsa lite recentioner/betyg på ett urval av våra arbeten. 

Ni kan även betyg­sät­ta arbete som vi har gjort åt er.

Våra recen­sio­ner

Bra Arbets­plats

★★★★★
Trev­lig och bra arbets­plats. Trev­li­ga med­ar­be­ta­re.
Simon Winge 

Nog­gran­na

★★★★★
Nog­gran­na , flex­ib­la . Mycket nöjd med resul­tat
Shadi Hammad 

Pro­fes­sio­nel­la

★★★★☆
Punkt­li­ga, pro­fes­sio­nel­la och effek­ti­va. Lätta att ha att göra med och mycket pålit­li­ga. Duk­ti­ga målare och snic­ka­re som kan sitt jobb. Mina var­mas­te rekom­men­da­tio­ner.
Johan Björstorp 

Fan­tas­tiskt skick­ligt arbete

★★★★★
Fan­tas­tiskt skick­ligt och nog­grant arbete. Slut­re­sul­ta­tet blev per­fekt, ‑full poäng! Punkt­lig, effek­tiv och trev­lig målare. Rekom­men­de­ras starkt! Med vänlig häls­ning
Martin Andersson 
Gå gärna in och läs eller lämna omdöme på någon av dessa soci­a­la medier.

Lämna gärna omdöme

Name 
Email 
Review Title 
Rating
Review Content 

Skicka ett Med­de­lan­de

Lämna gärna feed­back! All hjälp uppskattas

5 + 2 =

Omdöme 
4,7 rating based on 12 345 ratings
Ove­rall rating:  4.7 out of 5 based on  4 reviews. 

Kontor

Här är vi lokaliserade

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner