Områ­den vi Målar

Här är en lista med områ­den vi arbe­tar på. 

Dessa områ­den är inte de ända vi arbe­tar på men det ger en över­blick om de olika områ­den så ni vet om vi kan hjälpa er.

Malmö

Här ligger vårt huvud­kon­tor och här utgår vi ifrån. Behö­ver in hjälp med föns­ter­re­no­ve­ring eller mål­ning av fasad eller dylikt är det bara att göra av sig till oss så hjäl­per vi er med det. 

Lund

Vi arbe­tar också i Lund och behö­ver ni hjälp med föns­ter­re­no­ve­ring eller fasad­måling eller någon annan typ av reno­ve­ring så hör av er så skic­kar vi er en gratis offert på måleri arbetet.

Lomma

I Lomma får vi endel arbe­ten där vi reno­ve­rar lägen­he­ter och fas­tig­he­ter. Skulle ni vara i behov av någon typ av reno­ve­ring i Lomma så är ni väl­kom­na att be om en kost­nads­fri offert från oss.

Bjär­red

Behö­ver ni hjälp med måleri i bjär­red är det bara att höra av sig. Vi kommer ut till er på ett möte och bedöm­mer vad de skulle kosta för er att utföra er renovering.

Vel­linge

Vi utför måle­ritjäns­ter åt bostä­der och fas­tig­he­ter i Vel­linge. Vi ser till så att ni trivs i era hem. Väl­kom­na att kon­tak­ta oss för er renovering

Höll­vi­ken

Även husen i Höll­vi­ken ser vi till att få reno­ve­ra­de. Är det så att ni skulle vara i behov av reno­ve­ring i höll­vi­ken så hör av er. Vi brukar även utföra fasa­d­re­no­ve­ring­ar i höll­vi­ken samt fönsterrenovering. 

Trel­le­borg

Skulle ni i Trel­le­borg vara i behov av reno­ve­ring så är det bara att höra av sig. Vi utför måle­ritjäns­ter och måle­ri­ar­be­ten även där. Lägen­hets­re­no­ve­ring­ar är det van­li­gas­te vi gör i Trelleborg

Staffanstorp

Ett sam­häl­le utan­för Malmö där vi utför föns­ter­re­no­ve­ring­ar och fasa­d­re­no­ve­ring­ar. Vi har även utfört endel lägen­hets­re­no­ve­ring­ar i Staffanstorp så är ni oxå i behov så hjäl­per vi er gärna.

Lands­kro­na

I lands­kro­na har vi utfört en hel del föns­ter­re­no­ve­ring­ar och tar gärna på oss mer måle­ri­ar­be­ten i Lands­kro­na. Behö­ver ni hjälp så tveka inte att höra av er.

Eslöv

Eslöv har vi genom­fört en hel del lägen­hets­re­no­ve­ring och vi kommer fort­sät­ta erbju­da bra reno­ve­ring­ar till er i Eslöv. Tveka inte höra av er för en gratis offert.

Sve­da­la

Sve­da­la har vi fått reno­ve­ra endel hus och vi fort­sät­ter gärna utföra dessa tjäns­ter till er boende i Sve­da­la. Är ni i behov så kon­tak­ta oss så hjäl­per vi er. 

Ljung­hu­sen

Måle­rijäns­ter i Ljung­hu­sen brukar vi få göra en hel del under som­ma­ren och vi vill gärna fort­sät­ta reno­ve­ra dessa fina hus som ligger runt om detta område

Skanör och Falsterbo

I Skanör och Fals­ter­bo brukar vi få reno­ve­ra hus. Vi strä­var alltid efter att våra kunder ska bli nöjda med sina reno­ve­ring­ar. I Skanör och Fals­ter­bo har vi fått gå in och reno­ve­ra föns­ter samt fasa­d­re­no­ve­ring. Är ni i behov så kon­tak­ta oss gärna. 

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner