Nu har vi börjat bygga uterum till en villa i malmö.

  • Gräver ut grun­den ända ned till frost­fritt djup. Frost­fritt djup vari­e­rar med var i landet du bor, hör med bygg­nads­nämn­den hos din kommun om vad som gäller för ert område.
  • Att tänka på efter man börjar göra gjut­for­men är att Lägga en fiber­duk i botten på grun­den och fyll upp med drä­ne­ran­de mate­ri­al. Vill du vara extra noga så mate­ri­a­let innan du täcker över denna med andra lager. Därmed redu­ce­rar du risken för att smuts på mate­ri­a­let gör att ytvatten/grundvatten kapil­lärt går upp i betong­en.

Mate­ri­al till gjut­ning

Gjut­ning av platta

Nu är ramen byggd och själva gjut­ning­en av plat­tan ska påbör­jas. Ni ser här att iso­le­ring ligger underst och sedan ligger det arme­ring. Det är vik­tigt att arme­ring­en ligger minst 4cm över mate­ri­a­let under för att ge bästa effekt. Därav använd distans­klos­sar.

Gjut­for­men kan du skapa med mur­ning av olika mate­ri­al som muras samman eller med hjälp av virke som du bygger ihop till önskad form. Vill ni ha tips av oss så är det bara att höra av sig så hjäl­per vi er.

Gjutit platta

Fler bilder och mer infor­ma­tion kommer löpan­de.

%d bloggare gillar detta: