Vad kostar målare per kvadrat ?

Det är inte så enkelt som man tror! Läs gärna vidare så för­kla­rar vi varför.

Lämna all info

För att man ska kunna göra en rätt­vis bedöm­ning på priset behövs all infor­ma­tion som kan påver­ka arbe­tet såsom hål eller gammal tapet.

Är det tak eller väggar som ska målas?

Vi har ett for­mu­lär där ni kan fylla i all infor­ma­tion vi behö­ver för att kunna ge er ett kvadrat­me­ter­pris. Ni kan också om ni så önskar få ett fast pris på vad allt kommer kosta om ni väljer att mäta väg­gar­na och taket så räknar vi ut det åt er.

Läs mer om målare malmö på vår hemsida.

Var är det ni behö­ver hjälp med?

Var är det ni behö­ver hjälp med?

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner