Behö­ver ni hjälp med tapetsering?

Tapet­se­ring Malmö

Passa på innan hög­sä­song­en börjar och boka er reno­ve­ring. Tapet­se­ring Malmö

Just nu 10% rabatt på er renovering.

  Hjälp med tapet­se­ring? Boka möte

  Varför ni ska välja oss för hjälp med tapetsering

   

  Rätt direkt

  Vi ser till så att allt blir rätt direkt. Och vi lämnar alltid 2 års garan­ti på våra måleri och tapetseringstjänster.

  Snyggt och snabbt

  Vi har många års erfa­ren­het av tapet­se­ring och ser alltid till så att hela pro­ces­sen ska gå smärt­fritt och snyggt. Vi hjäl­per er hela vägen från start till slut.

  Inte över­ty­gad?

  Kon­tak­ta oss så dis­ku­te­rar vi varför vi skulle vara de bästa för er.

  Tapet­se­ring Malmö

  Olika typer av tapet

   

  Foto­ta­pet

  Nu för tiden görs de flesta foto­ta­pe­ter på sk. nonwo­wen- papper som gör att de är väl­digt lätta att sätta upp och att man kan limma direkt på väggen så att tapet­se­ring­en blir lät­ta­re att utföra. Kan­ter­na blir nästan osyn­li­ga och de blir väl­digt fint i möns­ter­na. Du kan tom sätta upp en bild på dig själv om du vill. Det finns mass­vis med olika motiv man kan välja på. Vill ni ha tips eller råd så hjäl­per vi gärna till. Vi är bara ett samtal bort.

  Pap­persta­pe­ter

  Här finns de flesta tape­ter­na. Här finns van­li­ga släta tape­ter, enfär­ga­de eller med möns­ter och struk­tur­ta­pet. Bygg­ta­pet är en bil­li­ga­re vari­ant av pap­persta­pet och av lite sämre kva­li­té och därmed också tun­na­re kva­li­tet. Denna typ används van­ligt­vis som första tapet i nybygg­da hus. Ytan är ett bra under­lag om du ska tapet­se­ra en annan tapet på en förut obe­hand­lad yta.

  Vinyl­ta­pe­ter

  Vinyl­ta­pe­ter består av papper och plast, van­ligt­vis PVC. Ytan gör tape­ten tåli­ga­re och är tvätt­bar. Det kan vara stor skill­nad på kva­li­té även bland vinyl­ta­pe­ter­na. Kon­trol­le­ra därför de alltid så tape­ten upp­fyl­ler de kraven ni har på tape­ten. Vinyl­ta­pe­ter är bra över­allt i huset där den kan utsät­tas för fukt t.ex kök eller tvätt­stu­ga. Blanda inte ihop vinyl­ta­pe­ter med våtrumsta­pe­ter. Vinyl­ta­pe­ter ska inte sättas upp i våtutrymmen.

  Behö­ver ni hjälp med andra typer av reno­ve­ring så gå gärna in på vår huvudsi­da och läs. Måleri Malmö

  Var är det ni behö­ver hjälp med?

  Var är det ni behö­ver hjälp med?

  Följ oss på

  Ystad­vä­gen 22 ,

  21430 Malmö, Sverige

  Sam­mar­bets­part­ner